Reningsverk & lösningar för industriell vattenrening

  • Reningsverk för både stora och små flöden 
  • Flera olika lösningar för dagvattenhantering 
  • Absorbenter och länsor med naturlig nedbrytningsprocess 
  • Konsult & utbildning för
    hantering av förorenat vatten

Vi är ett företag med mer än 25 års erfarenhet av att rena förorenat vatten från fordonstvätt, industri samt kommunala och statliga verksamheter.

Vilka åtgärder som krävs för att rena förorenat vatten skiljer sig baserat på vilka substanser vattnet innehåller.

Med våra reningsverk och lösningar för dagvattenbrunnar ser vi till att ni får en lättskött och högkvalitativ lösning som klarar nutida och framtida lagkrav.

Vilken typ av tjänster eller produkter som krävs för att för att rena förorenat vatten skiljer sig beroende på vattenkvalitet och samt vilken kvalitet som krävs på vattnet vid utsläpp. Vatten som innehåller olja kräver andra åtgärder än vatten som innehåller tungmetaller.

Våra reningsverk är modulärt uppbyggda med standardprodukter, vilket ger möjlighet att bygga ut systemen vid behov. Vi båda säljer och hyr ut reningsanläggningar beroende på era behov.

Vi hjälper er med all typ av vattenrening, inget uppdrag är för stort eller för litet för oss.

Kontakta oss så hittar vi en lösning som är anpassad för just era problem.

Du når oss på telefon: 0303 - 101 51 eller på e-post, info@sorbtech.se.

Jag vill bli kontaktad

REFERENSKUNDER

bergkvarabuss_stor
holmgrens_bil_liggande-1200px
RS_logo-farg_RGB
logo
scania-logo