Rening av dagvatten

Dagvattenbrunn

Vi har under flera år hjälpt företag att rena sitt dagvatten på allt från parkeringsplatser till större återvinningsstationer.

I dem flesta fall så räcker det med en insats med filtermedia i dagvattenbrunnen som fångar upp petroleumbaserade produkter och tungmetaller.
Vid större vattenflöden skräddarsyr vi en anläggning anpassad efter just era behov där det oftast krävs ett polersteg.
Vi har även en insats till dagvattenbrunnar anpassade för konstgräsplaner som fångar upp gummigranulatet före det kommer ut i dagvattnet.

Dagvattenbrunnar

Våra insatser till dagvattenbrunnar är det populäraste lösningen då den är enkel att installera och serva. Vi har lösningar för alla typer brunnar med både hängande och stående filter.
Våra stora dagvattenfilter klarar att rena upp till 100 L/minut medans dem mindre klarar rena 32 L/minut.
När man satt in ett dagvattenfilter kan man förvänta sig en reningsgrad på 75-85% beroende på vilken förorening ert vatten har.

Konstgräsplaner

Vi har tagit fram en lösning anpassad för konstgräsplaner för att hindra att gummigranulatet ska komma ner i vårt dagvatten. Denna lösning är rekommenderad av Svenska Fotbollsförbundet och finns idag på flera fotbollsplaner från norr till söder.

Övrig dagvattenhantering

Vi hanterar alla typer av dagvattenrening, även vid större flöden där det behövs sedimentering och rening av vattnet. När denna problematiken finns bygger vi alltid en kundanpassad lösning för speciellt för den enskilda kunden.

Kontakta oss för att diskutera just ditt problem där vi arbetar fram en lösning tillsammans som ska vara kostnadseffektiv och ha ett lågt underhåll så ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Vi hjälper er med all typ av vattenrening, inget uppdrag är för stort eller för litet för oss.

Kontakta oss så hittar vi en lösning som är anpassad för just era problem.

Du når oss på telefon: 0723-23 83 71 eller på e-post, info@sorbtech.se.

  Jag vill bli kontaktad

  REFERENSKUNDER

  bergkvarabuss_stor
  holmgrens_bil_liggande-1200px
  RS_logo-farg_RGB
  logo
  scania-logo