Reningsverk 

Reningsverk

Sorbtech Solutions bygger och levererar reningsverk för dem flesta typer av förorenat vatten.

Vi anpassar våra reningsverk efter dig oavsett om du vill ha ett stationärt, en container eller mobilt reningsverk.

Hur vi bygger reningsverket skiljer sig baserat på vilka substanser vattnet innehåller och vad syftet är med vattnet efter rening. Det som är gemensamt i alla våra reningsverk är att dem alltid byggs ovan mark då detta blir den mest ekonomiska lösningen för dig som kund.

Vattnet som kommer ut från våra reningsverk kan utan problem släppas ut i recipienten med dagens hårt ställda krav vad gäller gränsvärdena för olje och tungmetaller. Idag ser vi fler och fler som väljer att återanvända sitt vatten, detta finns som tillval till våra anläggningar och kan installeras i efterhand om man önskar detta.

Våra anläggningar klarar såväl stora som små vattenflöden och kan rena vatten upp till 35m3/h.

Vi kan även komplettera din befintliga reningsanläggning om du skulle få problem men dem nya utsläppskrav som idag ställs på dig som företag.

Vi bygger anläggningen efter just dina behov för att vara så kostnadseffektiva som möjligt.

 

Rackbyggt reningsverk

Vår vanligaste installation görs med ett rackbyggt reningsverk som placeras i samråd med kunden. Vi bygger detta reningsverk i flera olika utföranden för att det ska kunna placeras hos er även om det råder viss platsbrist. Detta reningsverk lämpar sig till flera olika syften med är väldigt effektivt mot högt oljeindex och höga halter av tungmetaller.

Containerbyggt reningsverk

I vissa fall kan det vara bättre att bygga reningsverket i en container pga. platsbrist eller exempelvis att lokalen ni har är en korttidshyra så ni vill ha möjlighet att flytta med er reningsverket till nya lokaler.

Det containerbyggda reningsverket fungerar precis på samma sätt som ett rackbyggt och kan rena lika höga volymer vatten.

Mobilt reningsverk

Vårt mobila reningsverk är lämpligt när du exempelvis är ute hos kund och utför jobb såsom tak och fasadtvätt, skurmaskin för stora utrymmen eller liknande. Ett mobilt reningsverk byggs oftast i en släpkärra men kan även byggas i era befintliga fordon såsom lastbilar eller liknande.

Vi har även ett antal mobila reningsverk till uthyrning om ni har ett tillfälligt jobb som ska utföras eller vill testa hur det fungerar att jobba med ett reningsverk i er verksamhet.

Vi hjälper er med all typ av vattenrening, inget uppdrag är för stort eller för litet för oss.

Kontakta oss så hittar vi en lösning som är anpassad för just era problem.

Du når oss på telefon: 0723-23 83 71 eller på e-post, info@sorbtech.se.

  Jag vill bli kontaktad

  REFERENSKUNDER

  bergkvarabuss_stor
  holmgrens_bil_liggande-1200px
  RS_logo-farg_RGB
  logo
  scania-logo